Lider Çocuk Tarım Kampı

22 Haziran 2010 , In: TÜM YAZILAR
0

Geleceğimiz çocuklarımıza doğa, çevre, küresel ısınma, tarım, gıda, kaynakların ekonomik kullanımı, atık yönetimi, iklim değişikliği konularında farkındalık kazandırmak amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı ve Doğal Yaşam Derneği işbirliği ile Lider Çocuk Tarım Kampı hazırlanmıştır. Amaç günümüzde entellektüel anlamda zengin donanıma sahip, ancak maalesef doğadan kopuk yetişen çocukları sıkıştıkları dört duvar arasında binalardan çıkarmak ve doğa ile buluşmalarını sağlamaktır.
Kamp esnasında çocuklara temel eğitim yanında drama , resim, müzik ile destekli aktif öğrenmeye yönelik eğitim verilecektir. Çocuklar ağaçlar hakkında eğitim alacak, kuş gözlemleyecek, topraktan örnek alıp analiz edecek, çiftlikten sofraya gıdanın yolculuğunu öğrenecek ve atık yönetimi, küresel ısınma, kaynak kullanımı-bilinçli tüketim hakkında bilgilendirileceklerdir.

Kamp yeri Yayın Dairesi Başkanlığının Yenimahallede bulunan kampüsü olup, çocukların kamp yerine ulaşımları ebeveynlerinin sorumluluğundadır.
Detaylı bilgi için 0 312 315 65 55 / 124 yada 0 532 205 16 97 nolu telefonları arayınız.

There are no comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment