9.ETHOS ANKARA ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ

0

9.ETHOS ANKARA ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ 20-31 MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA HA-STRESS DİYOR

Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneğinin düzenleyicisi olduğu projesi Yeşim Eyüboğlu’na ait olan “ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali”nin dokuzuncusu  20-31 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Festivalimizin ana teması güncel bir sorun olarak yanı başımızda hissettiğimiz “Stres/Gerilim” olarak belirlenmiştir. Bu terimi katı mekanik cisimler kapsamında kullandığımızda bir alana etki eden kuvvet miktarını ifade etmektedir. Bu gerilim çekme, itme ve kesme gerilimi olarak da sınıflandırılmaktadır. Stres/Gerilim, günlük yaşamda da tansiyon ya da voltaj gibi değişik ama işlevsel olarak birbirine yakın durumları da işaret etmektedir. Canlılar açısından stresin kendisi dayanıklılığı azaltan fiziksel ya da düşünsel gerilim hali olarak betimlenirken, ruhbilimsel açıdan stres İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışların engellenmesi durumunda ortaya çıkan coşkulu durum olarak açıklanmaktadır. İşte tiyatro sanatı bir bakıma bu coşkulu durumların kamusal alanlarda sokakta ve sahnede ortaya konma biçimlerinden oluşmaktadır. Gerilimler, çözülmeler, çözümler sanatın süzgecinden geçerek topluma ulaşmaktadır. Bireyin ya da toplumun isteklerini ve arzularını yaşayamaması ve bunların bastırılması gerilimlere yol açmaktadır. Coşan ya da bastırılmış duygular ise dışlaşmak, sel olup akmak istemektedir. Baskılayıcı güçler toplumun iç dünyasında sürekli bir gerilim yaratmakta, üretmektedir. Öte yandan bu gerilim sanatsal üretimi besleyen potansiyel bir enerjiyi de açığa çıkarmaktadır. Sanat için stres bir amaç değil bir araç konumundadır. Tiyatro sanatı için gerilim işlenecek bir malzemedir, çoğu zaman da mizahi bir konudur. Bu yönüyle bir de bakmışsınız sahneler ve sokaklar şenliğe dönüşmüştür… ETHOS tiyatro festivali olarak aynı slogan ile 9. Kez geliyoruz. “Sahneleri şenlendirmek, sokakları sanat sokağına dönüştürmek için.” Stres/Gerilim olarak belirlediğimiz festival teması, yaşamda sıkça rastlanan farklı yönleriyle sokakta, sahnede, atölye ve söyleşilerde merkeze alınacaktır.  Kuşku yok ki, sanatta gerilim konusu, yalnız yasal sınırlamalar ile açıklanabilecek bir olgu da değildir. Büyük ölçüde sanatçının olağan karşılanan ekonomik zorlukları, sanata dönük medya manipülasyonları, sanatın dile getirdiği konular nedeni ile baskılanması ve daha fazlası, yaşanan gerilimlerin tamamlayıcısı durumundadır. Oysa tiyatro sanatı kötülük üretmediği gibi sanatsal yolla kötülüğü ifade etme biçimlerinden biridir. Tiyatro yaşamın kendisidir. Özgür ve özgürleştirici olduğu gibi duygu birliği yaratmakta ve duyarlılığı artırmaktadır.

Bu doğrultuda bizi çeşitli kanallardan stres/ altında bırakan noktaları aşarak kurumsal dayanışma ve destekler ile bir festivali yürütmek, var kılmak, festival programı oluşturmak ve programı kitle ile buluşturmak, en anlamlı çaba, belki de çağdaş yaşama doğru yönelmiş en önemli adımlardan biridir. Temel hedefimiz ise festival programında yer alan oyunları seyirciyle buluşturmak, katılımcı tiyatroların çalışmalarından, olabildiğince fazla insanın haberdar olmasını sağlamaktır. Ve elbette, yurtdışından ETHOS ile buluşacak olan tiyatrolar ile, dünyada ne tür çalışmalar yapıldığına dair, sanatçılara olduğu kadar izleyicilere de işaretler vermektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Çankaya Belediyesi, Büyükelçilikler, Çağdaş Drama Derneği, Çağdaş Sanat Merkezi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Başkent Dayanışması gibi çeşitli resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yürütülen festival kapsamında söyleşi, seminer ve atölye çalışmalarına da yer verilmektedir. İngiltere, İran, Avusturya, Filistin, Fransa ve Almanya’dan grupların ağırlanacağı, oyun gösterimlerinin DT Akün Sahnesi, Tiyatro Tempo ve Ertan Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirileceği festivalde, atölye ve seminerler için Çağdaş Drama Derneği, Çağdaş Sanat Merkezi ve Route Cafe Salonlarından yararlanılacaktır. Sokak gösterileri ile Yüksel Caddesi ve Kuğulu Park’ın şenleneceği ETHOS Festivalinin programı ve ayrıntılı bilgiler festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. http://2015.ethostiyatrofestivali.org

Festival biletleri http://www.biletiva.com/ethos-tiyatro-festivali adresinden ve Akün Sahnesinden sağlanabilecek.

 

Dr. H. Serhan Sarıkaya/ ETHOS Tiyatro Festivali Komite Başkanı

Yazar Yönetmen Yeşim Eyüboğlu / ETHOS Tiyatro Festivali Yönetmeni  

There are no comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment