2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu,

28 Ağustos 2010 , In: ATÖLYE - EĞİTİM
0

22-24 Eylül 2010, Ankara

Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağların Bilgi Yönetimine Etkileri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ve 22-24 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu teknolojik yakınsamanın, sosyal ağların ve Web 2.0 araçlarının bilgi hizmetleri sağlayan ve bilgi yönetimi eğitimi veren kuruluşlar üzerindeki etkilerini bütün yönleriyle ele alarak tartışmayı amaçlamaktadır.

There are no comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment